Gjørme-en kjærlighetshistorie – en mini-bokomtale

Gjørme – en kjærlighetshistorie kom ut i 2010 og er skrevet av Øyvind Strand.

Det er dog ikke snakk om en lykkelig kjærlighetshistorie. Som leser får man innblikk i fortellerens tankegang, og hvordan han forholder seg til seg selv, hverdagen sin, og til Ina. Det er en angstfylt person som forteller, og det blir klart at mange av hans problemer grunner i overgrep som han ble utsatt for som barn, i tillegg til å ha en far som var av den veldig strenge og mishandlende typen.

Men selv om historien og innholdet er veldig mørkt, blir det fortalt på en måte som jeg personlig er veldig glad i. Det er en stotrende flyt, der man leser akkurat det fortelleren tenker. (En stil Virginia Woolf er ganske kjent for.) Jeg liker den stilen fordi den for meg er representerbar i forhold til virkeligheten, og selv om det kan bli forvirrende, er det allikevel veldig fint. Et slags naturlig kaos vi alle har.

En liten trigger-advarsel vil jeg allikevel legge til. Om man er utsatt for overgrep, så kan deler av historien bli litt for mye. Jeg har nok kommet ganske langt med min egen historie, samt ikke opplevd akkurat den type overgrep som blir beskrevet i boken, så for meg gikk det greit. Men om man er midt oppi sine egne utfordringer rundt minner og slikt, kan jeg ikke anbefale den med det første.

Jeg vil imidlertid anbefale den til de som ikke er utsatt for overgrep, for det kan gi en indikasjon på hva vi utsatte kan slite med i hverdagen, selv om dette selvfølgelig bare er én persons reaksjonsmønster, og ikke en fasit på hva andre kan oppleve.

Advertisements

Thanks!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.